RODO

Klauzula informacyjna dla klientów

Od dnia 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczące ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu. W związku z powyższym uprzejmie informujemy, że

Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Firma Usługowo-Handlowa MARMAG z siedzibą przy ul. Olsztyńskiej 20C, 87-100 Toruń.

Państwa dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu:

 • wykonania czynności związanych z realizacją umowy;
 • przedstawienia oferty handlowej;
 • prawnie wynikającego obowiązku przestrzegania przepisów podatkowych, przepisów dotyczących rachunkowości itp.;
 • obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń;
 • prowadzenia procesów reklamacyjnych.

Dane osobowe są przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celach wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym podatkowych i rachunkowych. Maksymalny okres przechowywania wynosi 10 lat od realizacji umowy.

Państwa dane osobowe mogą być przekazane do:

 • podmiotów współpracującym z nami w zakresie świadczenia naszych usług (np. firmy kurierskie, dostawcy usług IT, kancelarii prawnych itp.);
 • organów administracji państwowej, w odpowiedzi na żądanie udzielenia informacji, jeżeli ujawnienie jest zgodne lub wymagane przez obowiązujące prawo, regulację, proces prawny lub wniosek rządowy.

Zapewniamy, że Firma Usługowo-Handlowa MARMAG przestrzega politykę bezpieczeństwa danych osobowych. Jednocześnie chcielibyśmy Państwa zapewnić, że nie zbieramy i nie przetwarzamy innych danych, które nie są konieczne do realizacji umowy oraz nie przekazujemy danych żadnym firmom zewnętrznym na ich własny użytek.

Posiadają Państwo prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania;
 • ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • przenoszenia danych;
 • wniesienia sprzeciwu;
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Administrator zastrzega prawo do odmowy usunięcia danych wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi zawarcie i realizację umowy lub wypełnienia obowiązków, które wynikają z przepisów prawa.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzanych danych prosimy o kontakt na adres e-mail: biuro@marmag.pl